Links
Image Alt

Blog

   Integracje    Nowa witryna Zamiany Mieszkań

Nowa witryna Zamiany Mieszkań

Nowa witryna Zamiany Mieszkań www.zamianymieszkan.lodz.pl

Skończyliśmy pracę nad nową witryną obsługująca zamiany lokali mieszkalnych należących do zasobów Miasta Łodzi.

Zamiany Mieszkań

Witryna oprócz treści informacyjnych umożliwia zgłaszanie mieszkań do zamiany, jak również wyszukiwanie ofert znajdujących się już bazie.

Witryna realizowana była dla Zarządu Lokali Miejskich, który prowadzi zamiany lokali Gminnych w Łodzi.

Nowa witryna została zintegrowana z wykonaną uprzednio aplikacją obsługującą zamiany lokali.